digital portraits for Sarjainfo magazine (1/2017)


copyright Apila Pepita Miettinen 2020